แบรนด์ในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย กรดซิลิคอน

สารปรับปรุงดิน
กลุ่ม ปรับปรุงดิน
พืชรวม
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง
ดี.ดี เม็ด
กลุ่ม ธาตุอาหารรอง-เสริม

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เคมี (มีกรดซิลิคอนเป็นฟิลเลอร์)

ปุ๋ยเคมีสูตรมาตรฐาน

เคมีสูตรสูง + ธาตุอาหารรอง

เคมีสูตรต่ำ + ธาตุอาหารรอง

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย น้ำ และ ปุ๋ยฮอร์โมนธาตุอาหารเสริม (ฉีดพ่นทางใบ)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ OM 20%
เทใจ สูตร 1
เทใจ สูตร 2
เทใจ สูตร 3

ผลิตภัณฑ์ ยาน้ำป้องกันโรคและแมลง และ สารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ (ฉีดพ่นทางใบ)

น้ำส้มควันไม้
FT-99 (สารจับใบ)