1.ร่วมงานกับ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง  เซลล์

วันที่ลงประกาศ : 9 สิงหาคม 2561

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป : 

1.รับผิดชอบและพัฒนาลูกค้าเก่า ตลอดจนขยายฐานลูกค้าใหม่ ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
2.เก็บข้อมูลตลาดและสินค้าคู่แข่งได้
3.จัดทำรายงานแผนการเดินงานการติดต่อลูกค้าเองได้
4.แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทและให้บริการหลังการขายให้ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทได้

การศึกษา :    ปวส.

เงินเดือน : ตามความสามารถและผลงาน


คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย
 2. อายุ 23 -40 ปี
 3. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
 5. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 6. หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ :   
1. ประกันสังคม                   
2. ชุดแบบฟอร์มพนักงาน            
3. ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน    
4. เวลาพักก่อนเริ่มงาน 30 นาที  (08.00 – 08.30) พักกลางวัน 60 นาที และเวลาพักระหว่างการทำงาน 15 นาที (15.00 – 15.15) 
5. วันหยุดประจำปี และวันลาพักผ่อน
6. ของขวัญวันเกิดพนักงาน  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :     
    1. ประวัติส่วนตัว (Resume)พอสังเขป        
    2. สำเนาบัตรประชาชน 
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               
    4. ผลการศึกษา (Transcript) 
    5. รูปถ่ายไม่เป็นทางการ  2 รูป                                
    6. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ(ถ้ามี)
    7. ส่งคลิปมาแนะนำตัวได้แบบสั้นๆ ให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด

วิธีการรับสมัครงาน :
     
– สมัครผ่าน Email : hrmcenter@fooktiengroup.co.th  
    
– ส่งจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1292  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8:30 – 17:00 น. 

หมายเหตุ : 
หากผู้ใดเคยทำการทดสอบการ เจาะจุดแข็งใน www.strengthsfinder.com มาแล้ว สามารถส่งแนบมาพร้อมกับประวัติ จะได้รับการพิจารณารวดเร็วเป็นพิเศษ หรือหากต้องการทำการทดสอบจุดแข็งของคุณ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

2.ร่วมงานกับ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่โรงปุ๋ย

วันที่ลงประกาศ : 9  สิงหาคม  2561

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป : ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ยกปุ๋ย ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่และงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

การศึกษา :  ม.3

เงินเดือน : ตามความสามารถและผลงาน


คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย
 2. ร่างกายแข็งแรงยกปุ๋ย/ส่งปุ๋ยให้ลูกค้าได้
 3. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ :   
1. ประกันสังคม                   
2. ชุดแบบฟอร์มพนักงาน            
3. ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน    
4. เวลาพักก่อนเริ่มงาน 30 นาที  (08.00 – 08.30) พักกลางวัน 60 นาที และเวลาพักระหว่างการทำงาน 15 นาที (15.00 – 15.15) 
5. วันหยุดประจำปี และวันลาพักผ่อน
6. ของขวัญวันเกิดพนักงาน  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :     
    1. ประวัติส่วนตัว (Resume)พอสังเขป        
    2. สำเนาบัตรประชาชน 
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               
    4. ผลการศึกษา (Transcript) 
    5. รูปถ่ายไม่เป็นทางการ  2 รูป                                
    6. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ(ถ้ามี)
    7. ส่งคลิปมาแนะนำตัวได้แบบสั้นๆ ให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด

วิธีการรับสมัครงาน :
     
– สมัครผ่าน Email : hrmcenter@fooktiengroup.co.th  
    
– ส่งจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1292  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8:30 – 17:00 น. 

หมายเหตุ : 
หากผู้ใดเคยทำการทดสอบการ เจาะจุดแข็งใน www.strengthsfinder.com มาแล้ว สามารถส่งแนบมาพร้อมกับประวัติ จะได้รับการพิจารณารวดเร็วเป็นพิเศษ หรือหากต้องการทำการทดสอบจุดแข็งของคุณ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

3.ร่วมงานกับ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง  บัญชีทั่วไป (ต้องการด่วน)

วันที่ลงประกาศ : 9  สิงหาคม  2561

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป : งานบัญชีทั่วไป

การศึกษา :  ปริญญาตรี

เงินเดือน : ตามความสามารถและผลงาน


คุณสมบัติ :

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
 3. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี
 4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ :   
1. ประกันสังคม                   
2. ชุดแบบฟอร์มพนักงาน            
3. ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน    
4. เวลาพักก่อนเริ่มงาน 30 นาที  (08.00 – 08.30) พักกลางวัน 60 นาที และเวลาพักระหว่างการทำงาน 15 นาที (15.00 – 15.15) 
5. วันหยุดประจำปี และวันลาพักผ่อน
6. ของขวัญวันเกิดพนักงาน  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :     
    1. ประวัติส่วนตัว (Resume)พอสังเขป        
    2. สำเนาบัตรประชาชน 
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               
    4. ผลการศึกษา (Transcript) 
    5. รูปถ่ายไม่เป็นทางการ  2 รูป                                
    6. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ(ถ้ามี)
    7. ส่งคลิปมาแนะนำตัวได้แบบสั้นๆ ให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด

วิธีการรับสมัครงาน :
     
– สมัครผ่าน Email : hrmcenter@fooktiengroup.co.th  
    
– ส่งจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1292  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8:30 – 17:00 น. 

หมายเหตุ : 
หากผู้ใดเคยทำการทดสอบการ เจาะจุดแข็งใน www.strengthsfinder.com มาแล้ว สามารถส่งแนบมาพร้อมกับประวัติ จะได้รับการพิจารณารวดเร็วเป็นพิเศษ หรือหากต้องการทำการทดสอบจุดแข็งของคุณ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

4.ร่วมงานกับ บริษัท ฟุกเทียนเมคโกเพียววอเตอร์ จำกัด

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลและออกแบบระบบน้ำ

วันที่ลงประกาศ : 29 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป : ทำงานเกี่ยวกับดูแลและออกแบบระบบน้ำ 

การศึกษา :  ปวช.   ปวส.

เงินเดือน : ตามความสามารถและผลงาน


คุณสมบัติ :

 1. เพศชาย
 2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี
 4. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลและออกแบบระบบน้ำ
 2. บริการ เซอร์วิส และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
 3. ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ช่าง
 4. รายงานผู้บังคับบัญชา/สรุปงาน
 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ :   
1. ประกันสังคม                   
2. ชุดแบบฟอร์มพนักงาน            
3. ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน    
4. เวลาพักก่อนเริ่มงาน 30 นาที  (08.00 – 08.30) พักกลางวัน 60 นาที และเวลาพักระหว่างการทำงาน 15 นาที (15.00 – 15.15) 
5. วันหยุดประจำปี และวันลาพักผ่อน
6. ของขวัญวันเกิดพนักงาน  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :     
    1. ประวัติส่วนตัว (Resume)พอสังเขป        
    2. สำเนาบัตรประชาชน 
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               
    4. ผลการศึกษา (Transcript) 
    5. รูปถ่ายไม่เป็นทางการ  2 รูป                                
    6. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ(ถ้ามี)
    7. ส่งคลิปมาแนะนำตัวได้แบบสั้นๆ ให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด

วิธีการรับสมัครงาน :
     
– สมัครผ่าน Email : hrmcenter@fooktiengroup.co.th  
    
– ส่งจดหมาย หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1292  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8:30 – 17:00 น. 

หมายเหตุ : 
หากผู้ใดเคยทำการทดสอบการ เจาะจุดแข็งใน www.strengthsfinder.com มาแล้ว สามารถส่งแนบมาพร้อมกับประวัติ จะได้รับการพิจารณารวดเร็วเป็นพิเศษ หรือหากต้องการทำการทดสอบจุดแข็งของคุณ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป