กรดซิลิคอน คืออะไร?

        กรดซิลิคอน หรือ ออโทซิลิซิล แอซิด มีสูตรทางเคมี  H4SiO เป็ยธาตุอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ โดยพืชจะดูดขึ้นไปพร้อมกับน้ำและธาตุอาหารชนิดต่างๆ ต่อมาน้ำระเหยออกทางผิว แต่กรดซิลิคอนไม่ระเหย จึงสะสมอยู่ที่ผิวพืช เมื่อมีมากขึ้นก็กลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือเปลี่ยนเป็นซิลิเกต ซึ่งทำให้ผิวของพืชแข็งแกร่ง ต่อต้านเพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยดีขึ้น และยังทำให้พืชไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ ทำให้รสชาติดี เพราะฉนั้นถือว่าเป็นธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชและดินเลยทีเดียว


ทำไมต้องใช้กรดซิลิคอนถึง 30% เพื่อรักษาดินที่เสื่อมโทรมหมดคุณภาพ และ ทำไมเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ดินที่หมดคุณภาพกลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่?

เพราะว่าในดินที่เปิดป่าใหม่จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกชนิดที่พืชต้องนำมาใช้ในการเจริญเติบโต และแร่ธาตุเหล่านั้นยังทำให้ต้นพืชมีคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลงและเพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิต ดังนั้น ดินที่เสื่อมโทรมจากการวิจัยของนักวิชาการจากประเทศไต้หวันและประเทศอเมริกา พบว่า ในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอนถึง 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่าง ๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% ถึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจากเดิมถึง 1 เท่าตัว และยังป้องกันโรค แมลงได้เหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ๆ