ประวัติ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

         บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 1 ก.ย. 2530 ก่อตั้งโดยนาย ธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ผู้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จากความไว้วางใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างเงินสร้างงาน, โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร จากประสบการณ์ และการสัมผัสกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ บริษัทเข้าใจปัญหาของการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างดี ด้วยเหตุเช่นนี้ บริษัทจึงจัดตั้งโครงการ “แก้ความยากจนแบบถาวร” ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้บริษัทได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ และกรดซิลิคอน (H4SiO4)เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม และเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการ คือ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหายจนได้ในที่สุด

ธุรกิจในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด มีดังนี้

     1. บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

        ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยทุกชนิด

     2. บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัด 

          ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยทุกชนิด

     3. บริษัท ฟุกเทียน ครอพ จำกัด

           ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงสีข้าว, ข้าวสารปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ทั้งปลีกและส่ง

     4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุกเทียน อินโนเวชั่น แลบ

          – วิเคราะห์อาหารสัตว์ ดิน ปุ๋ย

          – ผลิต จำหน่ายและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำ

     5. บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด

           วิเคราะน้ำดี  น้ำเสีย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP/DIW ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2553  จำหน่ายสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

     6. บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด

          ทำสัมปทานเหมือง 4 ภาค

          – ภาคเหนือ (ตั้งอยู่จังหวัดแพร่)

          – ภาคอีสาน (ตั้งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์)

          – ภาคกลาง (ตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรี)

          – ภาคใต้ (ตั้งอยู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี)

     7. บริษัท ฟุกเทียน ไลฟ์ จำกัด

          ผลิต จำหน่าย ให้คำปรึกษา และติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกๆระบบ, เครื่องจักรการเกษตร

     8. บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภัณฑ์ ตรา เอช โฟร์ เอส ไอโอโฟร์ จำกัด 

          ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาดกลางพืชผักและผลไม้  พื้นที่ให้เช่า อาคารพานิชย์ให้เช่า  ตัวอย่างโครงการต้นแบบต่างๆ  ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     9. บริษัท สำนักพิมพ์ยูทิไลซ์ จำกัด

          ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือและ สิ่งพิมพ์ เช่น  ผลิตหนังสือเฉพาะกิจเกี่ยวกับการเกษตรทุก ๆ ชนิด