แบรนด์ในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย กรดซิลิคอน

สารปรับปรุงดิน
กลุ่ม ปรับปรุงดิน
พืชรวม
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง
ปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่ม ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เคมี (มีกรดซิลิคอนเป็นฟิลเลอร์)

เคมีสูตรสูง + ธาตุ รอง

เคมีอินทรีย์ + OM10% + ธาตุ รอง-เสริม

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย น้ำ และ ปุ๋ยฮอร์โมนธาตุอาหารเสริม (ฉีดพ่นทางใบ)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ OM 20%
เทใจ สูตร 1
เทใจ สูตร 2
เทใจ สูตร 3

ผลิตภัณฑ์ ยาน้ำป้องกันโรคและแมลง และ สารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ (ฉีดพ่นทางใบ)

น้ำส้มควันไม้
สารช่วยดูดซึมระดับอะตอม