แบรนด์ในเครือ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย กลุ่มพรีเมี่ยม ครบทุกธาตุอาหารในกระสอบเดียว

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย กรดซิลิคอน

สารปรับปรุงดิน
กลุ่ม ปรับปรุงดิน
พืชรวม
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม
กลุ่ม ธาตุอาหารรอง-เสริม
ปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่ม ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม หมอ (มีกรดซิลิคอนเป็นฟิลเลอร์)