02-knowledge

ทำไมดินเปิดป่าใหม่ถึงให้ผลผลิตสูง เมื่อเกษตรกรใช้ดินปลูกพืชไป   นาน ๆ เข้า ทำไมดินถึงเสื่อมโทรม  มีคำตอบ

คำถาม  :  ต้นเหตุของความยากจนเกิดขึ้นได้อย่างไร่

คำตอบ :   เกษตรกรเปิดป่าใหม่ ๆ ดินยังบริสุทธิ์  เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เมื่อปลูกพืชแล้วจะให้ผลผลิตที่สูงมาก  สังเกตง่าย ๆ ป่าใหญ่ ไม่เคยใส่ NPK ทำไมพืชถึงเขียวสดใสอยู่ตลอดเวลา เพราะดินในป่าใหญ่  มีองค์ประกอบของแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตครบ  แต่เมื่อใช้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไปนาน ๆ เข้าองค์ประกอบที่พืชต้องการใช้     ต่าง ๆ ก็หมดลง จึงทำให้ดินสื่อมโทรม ปลูกพืชอะไรก็จะได้ผลผลิตที่ต่ำ

              ดูตัวอย่างชาวเขา   เขามีที่อยู่  8-10  แปลง  พอปลูกพืชไป 1-3 ปี  ดินเริ่มเสื่อม เขาก็ย้ายที่ปลูกไปเรื่อย ๆ พอครบ 10 ปี แปลงที่ 1  ก็หายเสื่อม เพราะมีจุลินทรีย์ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น เขาก็นำมาใช้ปลูกพืชใหม่  โดยไม่ใช้ NPK เลย  แต่เกษตรกรชาวพื้นราบ มีที่ดินแค่แปลงเดียว ไม่รู้จะย้ายไปไหน  นอกจากไปบุกรุกเปิดป่าใหม่  แต่ในปัจจุบัน ไม่มีป่าให้บุกรุกอีกแล้ว เลยหันมาใช้เคมีทุก ๆ ชนิดเป็นจำนวนมาก   ดังนั้น คำตอบ ของดินป่วย  ดินเสื่อมโทรม  เพราะเกษตรกรมีแต่ใช้ดินแต่ไม่เคยบำรุงดิน  เป็นสาเหตุให้เกิดโรคและแมลงรบกวน  ผลผลิตตกค่ำ  เมื่อผลผลิตตกต่ำ  จึงเป็นต้นเหตุของความยากจน  
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่