กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม
กลุ่ม ธาตุอาหาร รอง-เสริม

ปุ๋ย ธาตุอาหาร รอง-เสริม

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ปรับสภาพดินโดยการเติมธาตุอาหาร รอง-เสริม เพิ่ม PH ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยตรึงปุ๋ย และ ดึงแร่ธาตุในดินมาให้พืชใช้

บำรุงราก ทำให้ต้นพืชแข็งแรงเขียวทนนาน ป้องกันอาการใบเหลือง รากเน่าโคนเน่า

“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”

หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่