ปุ๋ยอินทรีย์ – Organic Matter 20%

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ปรับสมดุล PH ในดิน

เติมอินทรีย์ให้ดินสามารถกักเก็บความชื้นได้ดี ช่วยตรึงปุ๋ยและดึงแร่ธาตุในดินมาให้พืชได้มากขึ้น


บำรุงรากและต้นพืชให้แข็งแรงและเขียวทนนาน

ป้องกันโรคเน่าโคนเน่า


“ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต”

หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่