ดร.ยาง: 12-3-5 (Dr.Rubber)
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.ยาง 8-4-4: สำหรับไม้ผลไม้ยืนต้น ยาง ปาล์ม พืชผักพืชไร่ ให้ใบสีเขียว ต้นฟื้นตัวเร็ว รากฝอยแข็งแรง ลำต้น กิ่ง ใบ ยอด สมบูรณ์
ดร.พืชผัก-พืชไร่: 6-6-6 (Dr.Vegetable)
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.พืชผัก-พืชไร่ 6-6-6: สำหรับไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมันและพืชผักพืชไร่ไม้ยืนต้นทุกชนิด
ดร.ผลไม้: 4-8-8 (Dr.Fruits)
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.ผลไม้ 4-7-7: สำหรับไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมันและพืชผักพืชไร่ทุกชนิด
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่