ปุ๋ยธาตุอาหารรอง (พืชรวม)

เหมาะสำหรับทุกพืช ฟื้นฟูดินด้วยธาตุอาหารรอง ปรับโครงสร้าง เพิ่ม PH ในดิน

ทำให้ดินร่วนซุย ตรึงปุ๋ย ดึงแร่ธาตุในดินให้พืชนำไปใช้

บำรุงราก ทำให้ต้นพืชแข็งแรงเขียวทนนาน ป้องกันอาการใบเหลือง รากเน่าโคนเน่า

“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”

หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่