074-357727-30 หรือ 092-3636-914info@fooktiengroup.co.th

โครงการ นะ โม พุท ธา ยะ

โครงการที่ 1 จัดที่ดินให้กับผู้ที่มีอาชีพปลูกพืชผัก แต่ไม่มีที่ทำกิน 

     เช่น ซื้อที่ดินมา 1 แปลง จัดสรรค์ให้คนละ 5 ไร่ แบ่งเป็นที่ปลูกบ้าน ปลูกพืชยืนต้นลดโลกร้อน จัดแหล่งน้ำรวม 1 ไร่ เหลืออีก 4 ไร่ ไว้ปลูกผักโดยมีขั้นตอนจัดเกษตรกรผู้ยากไร้ เข้าไปทำมาหากินฟรี ไม่มีค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เลย แม้แต่บาทเดียวทางโครงการออกเงินทุนปลูกบ้านให้ 1 หลัง พร้อมระบบไฟฟ้า ถนนพร้อม แปลงแม่แบบอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี

โครงการที่ 2 จัดที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ให้กับชาวนา

    ใช้ระบบเดียวกันกับโครงการที่ 1 แต่มีการขุดสระขนาด 1 ไร่ ให้ 1 สระ สำหรับเก็บน้ำเอาไว้ใช้หน้าแล้ง และใช้ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างรายได้ให้ กับชาวนาหลังทำนาและยังปลูกบ้านให้ 1 หลัง และปลูกผลไม้ทุก ๆ ชนิด ชนิดละ 2-3 ต้น และยังปลูกไผ่ลดโลกร้อนรอบ ๆ บริเวณบ้านโครงการนี้กำลังจัดหาที่สำหรับทำเป็นแม่แบบจะตั้งที่จังหวัด เชียงราย และภาคอีสานอีกหลายจังหวัด เริ่มต้นปี 2556-2566 คงครบ 30 จังหวัดในอนาคต มีเจตนาจะทำให้ครบทุก ๆ จังหวัดที่มีพื้นที่นา โครงการนี้เมื่อชาวนามีเงินเหลือเก็บ ก็ให้ชาวนาผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผ่อนครบก็โอนที่ให้ชาวนาไว้เป็นสมบัติ ลูกหลานต่อไป

โครงการที่ 3 ซื้อที่ดินมาจัดทำโครงการ

    เช่น ที่เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง เรียกโครงการนี้ว่า “โครงการธุรกิจเพื่อสังคม”  โดยใช้ระบบปลูกปาล์ม ปลูกยาง ปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อได้ผลผลิตยาง ปาล์ม ก็จะปลูกบ้านให้ครอบครัวละ 1 หลัง มอบที่ทำกินที่มีปาล์ม ยาง ที่ได้ผลผลิตแล้วให้ครอบครัวละ 20 ไร่ เมื่อเกษตรกรเก็บผลผลิตยางหรือปาล์มได้สมมติเก็บผลผลิตขายได้ 100 บาท จะนำมาแบ่งคนละครึ่งให้เกษตรกร 50%และทางโครงการจะได้ 50% ส่วนเงินที่ทางโครงการได้จากส่วนแบ่ง 50% มีนโยบายนำเงินที่ได้ไปขยายโครงการต่อๆไปทั่วประเทศไม่เกิน 20-30 ปี คนที่ไม่มีที่อยู่จะหมดไปจากประเทศไทย