บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแทนท์

lab analysis of water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการมีดังต่อไปนี้

บริการ วิเคราะห์น้ำเสีย

1ความเป็นกรด-ด่าง (pH)8ซัลไฟด์ (Sulfide)
2สารแขวนลอย (SS)9ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
3สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)10การนำไฟฟ้า (Conductivity)
4ไนโตรเจน (TKN)11Total coliform count (TCC)
5ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD)12Total fecal coliform count (TFC)
6ออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)13Escherichia coli (E.coli)
7ไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)  

บริการ วิเคราะห์น้ำดื่ม,น้ำประปา,น้ำบาดาล

1ความเป็นกรด-ด่าง (pH)8ไนเตรต (NO3-)
2สี (Color)9เหล็ก (Fe)
3สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)10ตะกั่ว (Pb)
4ความขุ่น (Turbidity)11สารหนู (As)
5ความกระด้าง (Hardness)12Total coliform count (TCC)
6ซัลเฟต   (SO4 2-)13Total fecal coliform count (TFC)
7คลอไรด์ (Cl-)14Escherichia coli (E.coli)
จำหน่าย
     ชุดทดสอบคุณภาพน้ำและดิน
     -ชุดทดสอบ pH
     -ชุดทดสอบ Alkalinity
     -ชุดทดสอบ เหล็ก แอมโมเนียไนไตรท์ ไนเตรด
     -จุลินทรีย์และสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

 สนใจสอบถามข้อมูล หรือเข้ารับบริการได้ที่
 บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1292 ถ.กาจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.074-356290 โทรสาร 074-225308
อีเมล์:waterlab@fooktiengroup.co.th