15 16
          โครงการที่ให้ความรู้กับเกษตรกร โดยมีวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ 1-2 เท่าตัว ลดการใช้เคมีโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น ใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอน ( H4SiO4) ให้เกษตรกรยืมไปใช้ก่อน เมื่อได้ผลผลิตแล้วค่อยนำเงินมาจ่ายคืน เกษตรกรไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์คุณภาพผสมกรดซิลิคอนได้ที่นี่