เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น FT-90

          กำลังการผลิต           : 180 ลิตร/วัน
          ถังบรรจุน้ำ                : 12 ลิตร
          ระบบกรอง                : Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน (พร้อมระบบล้างเครื่องเองอัตโนมัติ)
          ขนาด กว้างxยาวxสูง : 380x190x480 mm.
          รับประกัน                  : 6 เดือน

Description

คุณสมบัติของไส้กรอง 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.ไส้กรองใยโพลีโพรพีลีน 5 micron ขนาด 10”  (Polypropylene 10”)
     – เป็นไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียด 5 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่น สิ่งสกปรก และสารแขวงลอยที่ปะปนมากับน้ำ
     เช่น ตะกอน โคลน ทราย ตะไคร่น้ำ และฝุ่นละออง
2.ไส้กรองคาร์บอน T33 ขนาด 10”  (Carbon Filter 10”)
        – มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า, ผงซักฟอก, ฟีนอล ,
            สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
3.ไส้กรองคาร์บอนบล็อค ขนาด 10”  (Block Carbon Filter 10”)
        – เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดอัดแท่ง มีความละเอียด 0.5 ไมครอน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รสชาติ
           สารพิษต่างๆ และสารอินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ำ
4.ไส้กรองเมมเบรน ขนาด 50 GPD  (Membrane Filter)
        – ไส้กรองเมมเบรน มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน
          สามารถกรองกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู  ปรอท ตะกั่ว
          และสารเคมี จะไม่สามารถผ่านเยื่อเมมเบรนได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดและบริสุทธิ์
5.ไส้กรองโพสคาร์บอน ขนาด 10”   (Post Carbon Filter 10”)
      – เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กรองดักจับกลิ่น , สี และคลอรีน พร้อมปรับรสชาติของน้ำให้น่าดื่มยิ่งขึ้น

Additional information

Dimensions38 × 19 × 48 cm