เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น FT-20

          กำลังการผลิต           : 180 ลิตร/วัน
          ถังบรรจุน้ำ                : 12 ลิตร     
          ระบบกรอง                : Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน
          ขนาด กว้างxยาวxสูง : 340x160x450 mm.
          รับประกัน                    :1 ปี

Description

คุณสมบัติของไส้กรอง 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.ไส้กรองเซดิเมนท์แคปซูล ขนาด 12” 1 ชุด (Sediment Filter Capsule 12”)
– เป็นไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียด 5 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่น สิ่งสกปรก และสารแขวงลอยที่ปะปนมากับน้ำ
   เช่น ตะกอน โคลน ทราย ตะไคร่น้ำ และฝุ่นละออง
2.ไส้กรองพลีคาร์บอนแคปซูล ขนาด 10” 2 ชุด (Pre carbon Filter Capsule 10”)
– มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า, ผงซักฟอก, ฟีนอล ,
   สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
3.ไส้กรองเมมเบรนแคปซูล ขนาด 50 GPD 1 ท่อน (Membrane  Filter Capsule)
– ไส้กรองเมมเบรน มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน
   สามารถกรองกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู  ปรอท ตะกั่ว
   และสารเคมี จะไม่สามารถผ่านเยื่อเมมเบรนได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดและบริสุทธิ์
4.ไส้กรองโพสคาร์บอนแคปซูล ขนาด 10” 1 ชุด (Post  Carbon Filter  Capsule 10”)
– เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กรองดักจับ กลิ่น, สี และคลอรีน พร้อมปรับรสชาติของน้ำให้น่าดื่มยิ่งขึ้น

Additional information

Dimensions34 × 16 × 45 cm