เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ เซรามิค + UV

          ตัวเครื่อง : ทำด้วยสแตนเลส เกรด 304
          เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
          บรรจุสารกรองท่อละ 3 ลิตร
          ระบบกรอง : กรองเชื้อโรคด้วยไส้กรองเซรามิค ขนาด 0.3 ไมครอน
                                : ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง Ultraviolet (UV) 16 วัตต์

Description

–   ท่อที่ 1 บรรจุ สารกรกองคาร์บอน ( Activated Carbon)
    สามารถกรองกลิ่น , สี , คลอรีน และตะกอนต่างๆ
–   ท่อที่ 2 บรรจุ สารกรองเรซิ่น (Iron Exchange Resin)
    สามารถจับแคลเซียม , แมกนีเซียม หรือหินปูน ช่วยปรับความกระด้างของน้ำ   (ควรล้างเรซิ่นด้วยน้ำเกลือทุก 1 เดือน)
–   ท่อที่ 3 ไส้กรองเซรามิค
     ความละเอียด 0.3 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค , เชื้อแบคทีเรียที่ปะปนมากับน้ำ
–   ท่อที่ 4 หลอด UV 16 วัตต์
     ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ที่ปะปนมากับน้ำ เพื่อความมั่นใจในการบริโภค