เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น FT-1301

        กำลังการผลิต           : 180 ลิตร/วัน
        ถังบรรจุน้ำ                  : 15 ลิตร     
        ระบบกรอง                 : Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน
        ขนาด กว้างxยาวxสูง : 350x360x500 mm.
        รับประกัน                    :1 ปี

Description

      

คุณสมบัติของไส้กรอง 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.ไส้กรองเซดิเมนท์แคปซูล ขนาด 12”  (Sediment Filter Capsule 12”)
  – เป็นไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียด 5 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่น สิ่งสกปรก และสารแขวงลอยที่ปะปนมากับน้ำ
   เช่น ตะกอน โคลน ทราย ตะไคร่น้ำ และฝุ่นละออง
2.ไส้กรองพลีคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12” จำนวน 2 ไส้ (Pre carbon Filter Capsule 12”)
– มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า , ผงซักฟอก , ฟีนอล ,
   สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
3.ไส้กรองเมมเบรน ขนาด 50 GPD  (Membrane  Filter)
– ไส้กรองเมมเบรน มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน
   สามารถกรองกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู  ปรอท ตะกั่ว
   และสารเคมี จะไม่สามารถผ่านเยื่อเมมเบรนได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดและบริสุทธิ์
4.ไส้กรองโพสคาร์บอนแคปซูล ขนาด 10”  (Post  Carbon Filter  Capsule 10”)
– เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กรองดักจับกลิ่น , สี และคลอรีน พร้อมปรับรสชาติของน้ำให้น่าดื่มยิ่งขึ้น