เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น FT-1108

กำลังการผลิต         : 180 ลิตร/วัน
ถังบรรจุน้ำสำรอง    : 20 ลิตร
ความจุถังน้ำเย็น      : 3 ลิตร
ระบบกรอง             : Reverse  Osmosis 4 ขั้นตอน
ขนาด กว้างxยาวxสูง : 310x310x1,400 mm.
รับประกัน               :1 ปี

Description

คุณสมบัติของไส้กรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.ไส้กรองเซดิเมนท์แคปซูล ขนาด 12” (Sediment Filter Capsule 12”)
– เป็นไส้กรองใยสังเคราะห์ที่มีความละเอียด 5 ไมครอน สามารถดักจับฝุ่น สิ่งสกปรก และสารแขวงลอยที่ปะปนมากับน้ำ
   เช่น ตะกอน โคลน ทราย ตะไคร่น้ำ และฝุ่นละออง
2.ไส้กรองพลีคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12” (Pre carbon Filter  Capsule 12”)
– มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น แก๊สไข่เน่า , ผงซักฟอก , ฟีนอล ,
   สารไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ
3.ไส้กรองเมมเบรน ขนาด 50 GPD (Membrane  Filter)
– ไส้กรองเมมเบรน มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน
    สามารถกรองกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู  ปรอท ตะกั่ว
    และสารเคมี จะไม่สามารถผ่านเยื่อเมมเบรนได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดและบริสุทธิ์
4.ไส้กรองโพสคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12” (Post  Carbon Filter  Capsule 12”)
– เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด กรองดักจับ กลิ่น , สี และคลอรีน พร้อมปรับรสชาติของน้ำให้น่าดื่มยิ่งขึ้น

Additional information

Dimensions31 × 31 × 140 cm