ดี.ดี.(กรดซิลิคอนชนิดเม็ด)

คุณสมบัติ ดี.ดี.(กรดซิลิคอนชนิดเม็ด) ผสมกรดซิลิคอน 23%

1.ใช้เดี่ยวๆใช้รักษาดินให้หายป่วย
2.ใช้บำรุงดินทำให้ดินร่วนซุย
3.ใช้แล้วทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว
4.ใช้แล้วทำให้มีไส้เดือนเกิดขึ้นมากมาย

หมายเหตุ ราคาส่งกรุณาสอบถาม 074-357727-30

รายละเอียด

วิธีใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างไร ถึงจะประหยัดได้ 100%

วิธีใช้ วิธีที่ 1 ซื้อแม่ปุ๋ย (N) ยูเรีย สูตร 46-0-0 ,  (P) แด๊ป สูตร18-46-0 ,(K) ม๊อป สูตร 0-0-60    มาผสมใช้เอง โดยผสมเป็นปุ๋ยสูตรเต็ม 100%       มีวิธีผสมปุ๋ยสูตรเต็ม 100% ดังนี้

สูตรปุ๋ยเคมีสูตรเต็ม
ที่เกษตรกรต้องการใช้ เช่น
นำN สูตร46-0-0
แม่ปุ๋ยยูเรีย
(ก.ก.)
นำP สูตร18-46-0
แม่ปุ๋ยแด๊ป
(ก.ก.)
นำK สูตร 0-0-60
แม่ปุ๋ยม๊อบ
(ก.ก.)
นำปุ๋ยดีดีเม็ด มาผสมรวมกัน
จะได้ปุ๋ยสูตรเต็ม 100% (ก.ก.)
จากนั้น
นำปุ๋ยดีดีเม็ดเข้าไปอีก
(ก.ก.)
เกษตรกรจะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงรวมเป็น (ก.ก.)
1.16-20-0 18 44   38 100 100 200
2.16-8-8 29 18 13 40 100 100 200
3.15-15-15 20 33 25 22 100 100 200
4.25-7-7 48 16 12 24 100 100 200
5.20-8-20 37 17.5 33.5 12 100 100 200
6.14-7-35 25 15.5 58.5 1 100 100 200

เมื่อผสมปุ๋ยเสร็จไม่ต้องใช้เพิ่ม เคยใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นจะทำให้ผลผลิตเพิ่ม 100-200%  สูตรนี้ใช้แล้วดินก็จะไม่เน่าเสีย และรักษาดินให้หายป่วยได้ดีมาก

วิธีใช้ วิธีที่ 2  ใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อย่างไร ถึงจะประหยัดได้ 100

  • ถ้าหากเกษตรกรต้องการประหยัดปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 โดยสามารถประหยัดได้ 100% มีวิธีผสมดังต่อไปนี้
  1. นำปุ๋ยยูเรีย 1  กระสอบ 50 กิโลกรัม                                                                
  2. นำปุ๋ยดีดีเม็ด  1 กระสอบ  50 กิโลกรัม
  3. ผสมให้เข้ากัน โดยผสม ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0  1  กระสอบ 50 กิโลกรัม กับ ปุ๋ยดีดีเม็ด 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม       รวมเป็น 100 กิโลกรัม
  4. วิธีใช้เกษตรกรควรนำไปใช้เท่ากับที่เคยใช้ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ล้วน ๆ เช่น เคยใช้ยูเรียไร่ละ  30  กิโลกรัมก็ใช้ 30 กิโลกรัม

หรือเคยใช้ปุ๋ยยูเรียไร่ละ 15-25  เมื่อผสมเสร็จ ก็ใช้เท่าเดิมไม่ต้องใช้เพิ่ม

N 46-0-0 50 ก.ก.+ปุ๋ยดีดี เม็ด  50 ก.ก.              รวมกัน  100  ก.ก.

วิธีใช้ วิธีที่ 3 หรือใช้คู่กับปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ที่เป็นสูตรสูง ดังนี้   ( 16-20-0 ,16-8-8 , 15-15-15 , 25-7-7 , 20-8-20 , 14-7-35 เป็นต้น  )

ปุ๋ยสูตรสูงสูตรต่าง ๆ 50 ก.ก. +ปุ๋ยดีดี เม็ด  50 ก.ก.              รวมกัน  100  ก.ก.

หากจะประหยัดมากกว่านี้โดยใช้แทนยูเรีย เกษตรกรควรใช้  “ใช้หมอน้ำไม่กลัวแล้ง  จะมีต้นทุนไร่ละ 50 บาท เท่านั้น”     และใช้ดีกว่ายูเรีย  1  เท่าตัว

Additional information

น้ำหนัก 50 kg

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้