หมออ้อย เซฟซอยล์ สูตร 2 ตราม้าเงา

คุณประโยชน์

-ป้องกันโรคและแมลง เพิ่มความหวาน เพิ่มผลผลิตได้ดีมาก

ขนาดบรรจุ 1 ลัง(6 ขวด)