หมอพืชผัก พืชไร่ เซฟซอยล์ สูตร 1 ตราม้าเงา

คุณประโยชน์

-เร่งการดูดซึมปุ๋ย เจริญเติบโตเร็ว ร่นระยะการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ทนแล้งได้ดี

ขนาดบรรจุ 1 ลัง(6 ขวด)

รายละเอียด

เกษตรแนวใหม่ ไม่ง้อฝน ฉีดพ่นเห็นผลไว ใช้ได้ทั้งปรับปรุงดิน บำรุงพืช

เซฟซอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย การผลิตทางการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน

หมอพืชผัก-พืชไร่ ไม่กลัวแล้ง เร่งต้น เร่งใบ เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง
    สูตร 1 เร่งการดูดซึมปุ๋ย เจริญเติบโตเร็ว ร่นระยะการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ทนแล้งได้ดี
    สูตร 2 ป้องกันโรครากเน่า ใบเหี่ยว ให้ผลผลิตสูง เร่งการออกดอก ติดผล ติดฝักได้ดีมาก
วิธีใช้ หมอพืชผัก-พืชไร่ 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ทั้งดิน โคนต้น ลำต้น ใบ 7-10 วันต่อครั้ง

Additional information

ขนาดหมอน้ำ