หมอผลไม้ เซฟซอยล์ สูตร 2 ตราม้าเงา

คุณประโยชน์

-ป้องกันโรค เปิดตาดอก ป้องกันผลร่วง เพิ่มความหวาน

ขนาดบรรจุ 1 ลัง(6 ขวด)

รายละเอียด

เกษตรแนวใหม่ ไม่ง้อฝน ฉีดพ่นเห็นผลไว ใช้ได้ทั้งปรับปรุงดิน บำรุงพืช

เซฟซอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย การผลิตทางการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน

หมอผลไม้ ไม่กลัวแล้ง บำรุงต้นให้สมบูรณ์แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ดีมาก
    สูตร 1 กระตุ้นการแตกยอดใหม่ บำรุงต้นให้สมบูรณ์ แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ดี
    สูตร 2 ป้องกันโรค เปิดตาดอก ป้องกันผลร่วง เพิ่มความหวาน
วิธีใช้ หมอผลไม้ 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงทั้งดิน โคนต้น ลำต้น ใบ เดือนละ 1-2 ครั้ง

Additional information

ขนาดหมอน้ำ