หมอข้าว เซฟซอยล์ สูตร 2 ตราม้าเงา

คุณประโยชน์

ป้องกันโรคและแมลง เร่งการสร้างแป้ง แก้ปัญหาเมล็ดลีบ เพิ่มผลผลิตได้ดีมาก

ขนาดบรรจุ 1 ลัง(6 ขวด)

Description

เกษตรแนวใหม่ ไม่ง้อฝน ฉีดพ่นเห็นผลไว ใช้ได้ทั้งปรับปรุงดิน บำรุงพืช

เซฟซอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย การผลิตทางการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน

ผลิตภัณฑ์ หมอข้าวน้ำเซฟซอยล์ไม่กล้วแล้ง สูตร 1         
แก้ปัญหาข้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ
     สูตร 2 ป้องกันโรคและแมลง เร่งการสร้างแป้ง แก้ปัญหาเมล็ดลีบ เพิ่มผลผลิตได้ดีมาก

     วิธีใช้ หมอข้าว 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่วแปลงนา ให้ฉีดพ่นเดิอนละ 1-2 ครั้ง

Additional information

Weight1 kg
ขนาดหมอน้ำ