สารปรับปรุงดิน ชนิดเม็ด ตราม้าเงา

คุณสมบัติ

1.ใช้ปรับสภาพดินให้อยู่ในค่า พีเอช ที่เหมาะสมคือ 5.5-7.0
2.ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง ป้องกันโรค

ราคาขายปลีกให้สอบถามได้ที่ 074-357727-30

รหัสสินค้า: ft-f092 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สารปรับปรุงดิน ชนิดเม็ด

-มีส่วนผสมกรดซิลิคอนผสม 5%

วิธีใช้ สารปรบปรุงดินมี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1  ใช้ปรับสภาพดิน ใช้ไร่ละ 25-50 กฺโลกรัม ขึ้นอยู่กับค่าเสื่อมของดิน(ค่าของดินควรรักษา pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 5.5-7.0)
วิธีที่ 2 ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี เช่น สูตรต่างๆดังนี้

1.N46-0-0 ,16-20-0,16-8-8,16-16-8,15-15-15,25-7-7,20-8-20,15-7-18,14-7-35 เป็นต้น เลือกมา 1 สูตร 50 ก.ก.
2.นำปุ๋ยเคมีสูตรตางๆที่ต้องการใช้ ยกตัวอย่าง นำปุ๋ยสูตร 46-0-0 มาผสมกับสารปรับปรุงดิน ตราม้าเงา 50 ก.ก.
3.เมื่อผสมเสร็จจะได้ 100 ก.ก. จากนั้นให้ร้านค้าแนะนำเกษตรกรให้ใช้เท่าเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้หรือใส่เพิ่ม จะได้ประหยัดปุ๋ยแต่ผลผลิตเพิ่ม

มีวิธีใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างไร ถึงจะประหยัดได้ 100%

วิธีใช้ วิธีที่ 1 ซื้อแม่ปุ๋ย (N) ยูเรีย สูตร 46-0-0 ,  (P) แด๊ป สูตร18-46-0 ,(K) ม๊อป สูตร 0-0-60    มาผสมใช้เอง โดยผสมเป็นปุ๋ยสูตรเต็ม 100%       มีวิธีผสมปุ๋ยสูตรเต็ม 100% ดังนี้

สูตรปุ๋ยเคมีสูตรเต็ม
ที่เกษตรกรต้องการใช้ เช่น
นำN สูตร46-0-0
แม่ปุ๋ยยูเรีย
(ก.ก.)
นำP สูตร18-46-0
แม่ปุ๋ยแด๊ป
(ก.ก.)
นำK สูตร 0-0-60
แม่ปุ๋ยม๊อบ
(ก.ก.)
นำสารปรับปรุงดิน(ก.ก.) มาผสมรวมกัน
จะได้ปุ๋ยสูตรเต็ม 100% (ก.ก.)
จากนั้น
นำสารปรับปรุงดินเข้าไปอีก
(ก.ก.)
เกษตรกรจะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงรวมเป็น (ก.ก.)
1.16-20-0 18 44   38 100 100 200
2.16-8-8 29 18 13 40 100 100 200
3.15-15-15 20 33 25 22 100 100 200
4.25-7-7 48 16 12 24 100 100 200
5.20-8-20 37 17.5 33.5 12 100 100 200
6.14-7-35 25 15.5 58.5 1 100 100 200

เมื่อผสมปุ๋ยเสร็จไม่ต้องใช้เพิ่ม เคยใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นจะทำให้ผลผลิตเพิ่ม 100-200%     สูตรนี้ใช้แล้วดินก็จะไม่เน่าเสีย และรักษาดินให้หายป่วยได้ดีมาก