สารปรับปรุงดิน ชนิดผง

คุณสมบัติ

1.ใช้เดี่ยวๆใช้รักษาดินให้หายป่วย
2.ใช้บำรุงดินทำให้ดินร่วนซุย
3.ใช้แล้วทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว
4.ใช้แล้วทำให้มีไส้เดือนเกิดขึ้นมากมาย

ราคาขายปลีกให้สอบถามได้ที่ 074-357727-30

รหัสสินค้า: ft-f093 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สารปรับปรุงดิน ชนิดผง

-มีส่วนผสมกรดซิลิคอนผสม 5%

วิธีใช้ สารปรับปรุงดินชนิดผงมี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1  ใช้ปรับสภาพดิน ใช้ไร่ละ 30-50 กฺโลกรัม ขึ้นอยู่กับค่า pH ของดิน(ค่าของดินควรรักษา pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 5.5-7.0) หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้ทุกๆสูตร ตามที่เกษตรกรต้องการใช้
วิธีที่ 2 ใช้ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ผสมในปริมาณที่เท่ากัน ยกตัวอย่างดังนี้

ปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์ 100 ก.ก+ สารปรับปรุงดินชนิดผง 100 ก.ก= รวมเป็น 200 ก.ก เมื่อผสมเสร็จใช้ไร่ละ 50 ก.ก

 คุณสมบัติของกรดซิลิคอน 4  ประการ

ประการที่ 1  คือ กรดซิลิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคพืช แมลง ศัตรูพืช และลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา อันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ
ประการที่ 2  คือ ช่วยรักษาดิน ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมี จะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ในด้านที่พืชสามารถจะดูดซับได้
ประการที่ 3 คือ ปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืชผักผลไม้ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในนาข้าว และข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รักษาโรคหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ซึ่งโรคนี้ไม่มีสารอะไรมารักษาได้ และข้อที่ดีที่สุดคือ รักษาปาล์มที่เป็นโรคกะเทยได้ผล 100%  เช่นเดียวกัน
ประการที่ 4 คือ เหตุผลด้านนิเวศวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิต