พืชรวม(ชนิดผง)

รหัสสินค้า: ft-f095 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

พืชรวม(ชนิดผง) ประกอบด้วยแร่ธาตุอาหาร 4 ชนิดดังนี้
    1.แมกนีเซียม
    2.แคลเชียม
    3.กำมะถัน
    4.กรดซิลิคอน 13%
วิธีใช้ พืชรวมชนิดผง
   1.ปุ๋ยอินทรีย์ 100 ก.ก. หรือมูลสัตว์ทุกๆชนิด 100 ก.ก.
   2.นำพืชรวม กรดซิลิคอนผง 100 ก.ก. นำมาผสมให้เข้ากัน
   3.เมื่อผสมเสร็จใช้ไร่ละ 50 ก.ก.

คุณสมบัติของกรดซิลิคอน 4  ประการ

ประการที่ 1  คือ กรดซิลิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคพืช แมลง ศัตรูพืช และลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา อันเนื่องมาจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ
ประการที่ 2  คือ ช่วยรักษาดิน ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมี จะช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุ ในด้านที่พืชสามารถจะดูดซับได้
ประการที่ 3 คือ ปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืชผักผลไม้ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วย โดยเฉพาะในนาข้าว และข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา เมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รักษาโรคหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100% ซึ่งโรคนี้ไม่มีสารอะไรมารักษาได้ และข้อที่ดีที่สุดคือ รักษาปาล์มที่เป็นโรคกะเทยได้ผล 100%  เช่นเดียวกัน
ประการที่ 4 คือ เหตุผลด้านนิเวศวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิต