ปุ๋ยเคมีตราหมออ้อย สูตร 11-4-5

คุณประโยชน์ของปุ๋ยหมออ้อย สูตร 11-4-5
1. เพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ๆ
2. มีธาตุอาหารทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ อย่างรวดเร็วและสามารถเพิ่มความหวาน (ซี ซี เอส) ให้กับอ้อยได้มาก ทำให้เพิ่มผลผลิต อ้อยได้ 1-2 เท่าตัว
3. ใช้แล้วอ้อยไม่เกิดโรค ไม่มีพวกมดหรือปลวกมารบกวน
4. ใช้แล้วทำให้อ้อยตอ เก็บไว้ได้นาน ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
5. ยิ่งใช้ผลผลิตยิ่งเพิ่ม ประเทศไทยใช้แล้ว ได้ผลผลิตอ้อยถึง 195 ตัน ต่อ 1 เฮกตร้า (1 เฮกตร้า = 6.25 ไร่)

รายละเอียด

คุณสมบัติประกอบด้วย

1.ธาตุอาหารหลัก
-ไนโตรเจน (N) เร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น
-ฟอสฟอรัส (P) เร่งการเจริญเติบโตของรากฝอย
-โพแทสเซียม (K) ทำให้อ้อยเร่งความหวานได้ดี
2.ธาตุอาหารรอง
-แมกนีเซียม (MgO) ช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคมากขึ้น
-แคลเซียม (CaO) ช่วยในการตรึงไนโตรเจนมาใช้ให้มากขึ้น
-กำมะถัน (S) ช่วยสร้างคลอโรฟิลด์และสีเขียว
3.ธาตุอาหารเสริม
-เหล็ก (Fe) ช่วยในการสังเคราะห์แสง
-แมงกานีส (Mn) ช่วยสังเคราะห์น้ำตาล เพิ่มความหวานให้กับอ้อย
-ทองแดง (Cu) ช่วยเพิ่มความหวานและกลิ่นในพืช
-สังกะสี (Zn) ช่วยสร้างออร์โมนจิบเบอร์ลินแก่อ้อย
-โมลิบดินัม (Mo) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของอ้อย
4.กรดซิลิคอน
มีสูตร H4SiO4 เป็นธาตุละเอียดพืชสามารถดูดไปใช้ได้ทันที ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง ทนทานต่อแมลงและเชื้อโรคได้ดี และทำให้มันเพิ่มผลผลิตเป็น 1-2 เท่าตัว
5.จุลินทรีย์
มีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อยู่ 8 กลุ่ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แปรรูปให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้

วิธีใช้ : ใช้หว่านไร่ละ 30-50 กิโลกรัม

คำแนะนำ
หากเจอแล้ง ควรใช้หมออ้อยชนิดน้ำฉีดพ่น จะทำให้อ้อยมีปล้องที่ยาว น้ำหนักเพิ่ม

Additional information

น้ำหนัก 50 kg