ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา ดร.ปาล์ม สูตร 3-6-6

คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.ปาล์ม สูตร 3-6-6

1. เพิ่มธาตุอาหารที่ครบถ้วนให้กับต้นปาล์ม ทำให้ต้นปาล์มแข็งแรง อายุยืนยาวกว่าปกติ
2. เพิ่มธาตุอาหารที่ครบถ้วนทำให้ปาล์ม เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เนื้อเยื่อปาล์มแข็งแรง
3. ทำให้ต้นปาล์มใบเขียวสด มีผลออกทั้งปี ลูกไม่ขาดคอ ถึงแม้ฝนไม่ตก ทำให้ทนแล้งได้ดีมาก
4. รักษาปาล์มกะเทยได้ผล 100%
5. ทำให้ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้น 30-50% ในประเทศมาเลเซีย ปลูกเพียง 22 ต้น ต่อ 1 ไร่ ทำให้ผลผลิตเพิ่มถึง 8 ตัน ต่อ 1 ไร่ ต่อปี

 

รายละเอียด

คุณสมบัติประกอบด้วย

1.ธาตุอาหารหลัก
-ไนโตรเจน (N) เร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น
-ฟอสฟอรัส (P) ช่วยในการออกดอกและสร้างเมล็ด
-โพแทสเซียม (K) เร่งการเจริญเติบโตของผลเมล็ด

2.ธาตุอาหารรอง
-แมกนีเซียม (MgO) ช่วยกระตุ่นการเจริญเติบโตระยะพืชแตกใบอ่อน
-แคลเซียม (CaO) ช่วยในการสร้างผลของปาล์ม
-กำมะถัน (S)  เพิ่มปริมาณน้ำมันในปาล์ม

3.ธาตุอาหารเสริม
-เหล็ก (Fe) ช่วยในการสังเคราะห์แสง
-แมงกานีส (Mn) ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลด์ให้กับต้นปาล์ม
-ทองแดง (Cu) เร่งการเจริญเติบโตในช่วงผลิดอก
-สังกะสี (Zn) กระตุ้นการแตกใบอ่อน
-โมลิบดินัม (Mo) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของปาล์ม
4.จุลินทรีย์
มีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อยู่ 8 กลุ่ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แปรรูปให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
5.กรดซิลิคอน
มีสูตร H4SiO4 เป็นธาตุละเอียดพืชสามารถดูดไปใช้ได้ทันที ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง ทนทานต่อแมลงและเชื้อโรคได้ดี และทำให้ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้น 8 ตันต่อไร่
6.อินทรีย์วัตถุ
มีปริมาณอินทรียวัตถุ(OM) 10%  ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ดูดซับน้ำและธาตุอาหารให้กับดิน รักษาความชื้นในดิน

วิธีใช้ : ใช้ไร่ละ 30-50 กิโลกรัม หรือ ต้นละ 1-5 กิโลกรัม หรือขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

คำแนะนำ
หากเจอแล้ง ควรใช้หมอปาล์มชนิดน้ำฉีดพ่น จะทำให้ปาล์มออกผลผลิตทั้งปีไม่ขาดคอ

Additional information

น้ำหนัก 50 kg