ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรา ดร.มัน สูตร 7-4-4

คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.มัน สูตร 7-4-4
1. เพิ่มธาตุอาหารในดินได้ครบถ้วนตามที่ต้นมันสำปะหลังต้องการใช้
2. มีธาตุอาหารรองที่มันสำปะหลัง ต้องการใช้เป็นจำนวนมาก
3. ใช้แล้วดินจะร่วนซุย มีไส้เดือนเกิดขึ้นมาก จึงทำให้ผลผลิตเพิ่ม เปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงกว่าปกติ
4. ใช้แล้วสามารถป้องกันโรคเพลี้ยแป้งในมันได้ดีเยี่ยม
5. ใช้แล้วเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปกติ 30-50%
6. ใช้แล้วสามารถขุดขายได้ภายใน 6-7 เดือน 15 เดือนสามารถปลูกได้ 2 ครั้ง

รายละเอียด

คุณสมบัติประกอบด้วย

1.ธาตุอาหารหลัก
-ไนโตรเจน (N) เร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น
-ฟอสฟอรัส (P) เร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากแขนง
-โพแทสเซียม (K) เร่งการเจริญเติบโตของราก เร่งหัว และการสร้างแป้งได้ดีมาก
2.ธาตุอาหารรอง
-แมกนีเซียม (MgO) ช่วยในการสังเคราะห์แสง สร้างอาหารของพืช
-แคลเซียม (CaO) ช่วยเร่งการลงหัวของพืชตระกูลมัน
-กำมะถัน (S) ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง
3.ธาตุอาหารเสริม
-เหล็ก (Fe) ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของยอดอ่อน
-แมงกานีส (Mn) ช่วยสังเคราะห์แป้งในพืชตระกูลมัน
-ทองแดง (Cu) ช่วยให้พืชดึงธาตุเหล็กมาใช้ได้มากขึ้น
-สังกะสี (Zn) ช่วยกระตุ้นการแตกใบของพืช
-โมลิบดินัม (Mo) เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช
4.จุลินทรีย์
มีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อยู่ 8 กลุ่ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แปรรูปให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
5.กรดซิลิคอน
มีสูตร H4SiO4 เป็นธาตุละเอียดพืชสามารถดูดไปใช้ได้ทันที ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง ทนทานต่อแมลงและเชื้อโรคได้ดี และทำให้มันเพิ่มผลผลิตเป็น 12 ตันต่อไร่
6.อินทรีย์วัตถุ
มีปริมาณอินทรียวัตถุ(OM) 10%  ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ดูดซับน้ำและธาตุอาหารให้กับดิน รักษาความชื้นในดิน
วิธีใช้ : ใช้หว่านรอบโคนต้นหรือทรงพุ่ม ใช้ 30-50 กก.ต่อไร่

คำแนะนำ
หากเจอแล้ง ควรใช้ปุ๋ยหมอมันชนิดน้ำฉีดพ่น ป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต เมื่อฝนทิ้งช่วง เร่งการสร้างแป้ง เพิ่มผลิตได้ดีมาก

Additional information

น้ำหนัก 50 kg