ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรา ดร.พืชผัก พืชไร่ สูตร 6-6-6

คุณประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ดร.พืชผัก พืชไร่ สูตร 6-6-6
1. ทำให้ดินร่วนซุย มีสัตว์หน้าดินเกิดขึ้นมากมาย เช่น ไส้เดือน เป็นต้น
2. ทำให้พืชผัก พืชไร่ มีผลผลิตเพิ่ม 30-80%
3. ป้องกันโรคทุก ๆ ชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผัก พืชไร่ ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้เกือบ 100%
4. ป้องกันแมลงได้ดีมาก ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้เกือบ 100%
5. ทำให้พืชผัก พืชไร่ มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

รายละเอียด

คุณสมบัติประกอบด้วย

1.ธาตุอาหารหลัก
-ไนโตรเจน (N) เร่งการเจริญเติบโตของพืช สร้างใบเขียว
-ฟอสฟอรัส (P) เร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากแขนง
-โพแทสเซียม (K) ช่วยเพิ่มสีสัน ความหวานให้แก่พืชผัก พืชไร่
2.ธาตุอาหารรอง
-แมกนีเซียม (MgO) ช่วยให้พืชผัก พืชไร่ ใบเขียวนาน
-แคลเซียม (CaO) ช่วยเร่งการตรึงไนโตรเจนมาใช้
-กำมะถัน (S) ทำให้พืชผัก พืชไร่ มีสารระเหย มีกลิ่นเฉพาะตัว
3.ธาตุอาหารเสริม
-เหล็ก (Fe) ช่วยระบบการหายใจของพืช ทำให้พืชโตเร็ว
-แมงกานีส (Mn) ช่วยสังเคราะห์แสง ให้สารสีเขียว
-ทองแดง (Cu) ช่วยเพิ่มกลิ่น สีสันในพืชผัก พืชไร่
-สังกะสี (Zn) ทำให้พืชแตกใบอ่อน โตเร็ว
-โมลิบดินัม (Mo) เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช
4.จุลินทรีย์
มีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อยู่ 8 กลุ่ม สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แปรรูปให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
5.กรดซิลิคอน
มีสูตร H4SiO4 เป็นธาตุละเอียดพืชสามารถดูดไปใช้ได้ทันที ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง ทนทานต่อแมลงและเชื้อโรคได้ดี และทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1-2 เท่าตัว
6.อินทรีย์วัตถุ
มีปริมาณอินทรียวัตถุ(OM) 10%  ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ดูดซับน้ำและธาตุอาหารให้กับดิน รักษาความชื้นในดิน

วิธีใช้ : ใช้หว่านรอบๆโคนต้นหรือทรงพุ่ม ใช้ไร่ละ 30-50 กิโลกรัม

คำแนะนำ
หากเจอแล้ง ควรใช้หมอพืชผัก-พืชไร่ ชนิดน้ำ ฉีดพ่น ทำให้พืชผักพืชไร่ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอฝน

Additional information

น้ำหนัก 50 kg