ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ฟ้าประทาน 1

ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ฟ้าประทาน 1

รายละเอียด

ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ฟ้าประทาน 1 ราคาต้นละ 20 บาท

หากต้องการต้องลงชื่อจองไว้ก่อนครับ จองได้ที่นี่