ดร.คลีน2+อาหารเลี้ยงเชื้อ

ดร.คลืน2+อาหารเลี้ยงเชื้อ   สูตรบ้านเรือน

คุณประโยชน์

1. กำจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะ
2. บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจำวัน
3. ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
4. ลดค่าใช้จ่ายในการสูบของเสียจากบ่อส้วม

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

ดร.คลีน2 เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์หลากสายพันธุ์ ที่ผ่านการ คัดเลือก คัดแยก ทดสอบประสิทธิภาพ และทำการเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ห้องส้วม บ่อเกรอะ

ประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

– แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายโปรตีน
– แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายไขมัน
– แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต
– แบคทีเรียที่สามารถกรดแลคติก
– ยีสต์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์

วิธีใช้

1. ครั้งแรกที่ใช้ ให้นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปราดหรือเทลงตรงบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น เช่น โถส้วม ซิงค์น้ำล้างจาน และ พื้นห้องน้ำ  100 ซีซี (ควรใส่หลังจากไม่ได้ใช้น้ำแล้ว 3 – 6 ชั่วโมง) 
    แนะนำ ให้ใส่ก่อนเข้านอนทิ้งไว้จนรุ่งเช้าค่อยมาราดน้ำสะอาด  เพื่อชะล้าง) โดยให้ใส่ 2 – 3 วันต่อครั้งในสัปดาห์แรก
2. ในครั้งที่สองและครั้งต่อๆไปให้ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์ 50 ซีซี ผสมน้ำ 5 ลิตรโดยใส่สัปดาห์ละ1 – 2 ครั้งเพื่อให้มีจุลินทรีย์อยู่ในระบบเสมอ
3.นำหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร ผสมน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นค่อนเทลงในบ่อเกรอะขนาด 1000 ลิตร  หากต้องการให้เชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น 100 เท่าให้หมักทิ้งไว้ 6-18 ชั่วโมงแล้วจึงนำไปใช้
4.ถ้ามีกลิ่นเหม็นมากให้เพิ่มปริมารการใช้ 2-3 เท่า
5.ในกรณีบ้านเรือนมีหลายชั้นครั้งแรกให้ใส่ทุกชั้น ครั้งต่อไปอาจใส่เฉพาะชั้นบนสุด

          

Additional information

Size

500cc, 1000cc