ดร.คลีน1+อาหารเลี้ยงเชื้อ

ดร.คลีน1+อาหารเลี้ยงเชื้อ   สูตรใช้สำหรับโรงงาน   
คุณประโยชน์

1. ลดกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ห้องส้วม และบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
2. ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
3. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องตีออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
4. ลดระยะเวลาในการบำบัด

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

ขั้นตอนการผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นมีดังต่อไปนี้

1.นำอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 1,000 ลิตรคนให้เข้ากัน
2.เขย่าขวดและนำหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ดร.คลีน1 ปริมาตร 1 ลิตร เทลงไปในส่วนผสมข้างต้น คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 6-18 ชั่วโมง จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น 100 เท่า

วิธีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นหลังจากผสมเสร็จมีดังต่อไปนี้

1.ใช้สำหรับเริ่มต้น เดินระบบบำบัดน้ำเสียในครั้งแรกของระบบบ่อเติมอากาศ  ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง ระบบบำบัดแบบเอบีอาร์ และระบบบำบัดแบบจานหมุนชีวภาพ โดยใช้ ดร.คลีน 1 ที่ผสมเสร็จแล้ว 1000 ลิตร ต่อน้ำเสีย10000 ลิตร ในครั้งแรก

2.หลังจากระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคงที่แล้วให้ใช้ ดร. คลีน 1 ที่ผสมเสร็จแล้ว 1000 ลิตรต่อน้ำเสีย 100000 -300000 ลิตร
3.อัตรส่วนที่ใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามคำแนะนของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรงงาน

Additional information

Size

500cc, 1000cc