5.ปุ๋ยอินทรีย์ OM20%

ปุ๋ยอินทรีย์ (OM) ผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีเป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรใหม่ของโลกสามารถ ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลย ใช้เพียงไร่ละ 30-50 กิโลกรัม เท่านั้นใช้น้อยกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไป 10 เท่า
หมายเหตุ  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าขึ้นลงปุ๋ย  และโปรโมชั่นในแต่ละพื้นที่

Showing all 1 result