ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือฯ บริษัท ฟุกเทียน กรู๊ป จำกัด   ผสมกรดซิลิคอน+จุลินทรีย์ 8 กลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
 หมายเหตุ  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าขึ้นลงปุ๋ย  และโปรโมชั่นในแต่ละพื้นที่