เข้าสู่ระบบหน้าแรก ผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้
ปุ๋ยกลุ่มหมอต่างๆ ตราม้าเงา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ปุ๋ยหมอทุกๆ หมอ ทุกๆ ตรา

1 กระสอบ มีแร่ธาตุอาหาร 4 กลุ่มดังนี้
1.ธาตุอาหารรอง
2.ธาตุอาหารเสริม
3.กรดซิลิคอน
4.จุลินทรีย์ 8 กลุ่ม


ผลิตภัณฑ์ กลุ่มหมอต่างๆ ตราม้าเงา มีดังนี้
ปุ๋ยหมอข้าว ชนิดเม็ด                  50 ก.ก.
ปุ๋ยหมอพืชผัก-พืชไร่ ชนิดเม็ด       50 ก.ก.
ปุ๋ยหมอยาง ชนิดเม็ด                  50 ก.ก.
ปุ๋ยหมอมันสำปะหลัง ชนิดเม็ด       50 ก.ก.
ปุ๋ยหมออ้อย ชนิดเม็ด                 50 ก.ก.
ปุ๋ยหมอผลไม้ ชนิดเม็ด               50 ก.ก.
ปุ๋ยหมอปาล์ม ชนิดเม็ด               50 ก.ก.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยกลุ่มหมอต่างๆ ตราม้าเงา


กลุ่มหมอต่างๆ มีดังต่อไปนี้

หมอข้าว
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 100%
-ใช้ป้องกันหอยเชอร์รี่และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคชนิดต่างๆ

หมอยาง
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันโรคยางทุกๆ โรค ได้ผลดีเยี่ยม
-เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้น
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว
-รักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผล 100%

หมอปาล์ม
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันโรคด้วงและโรคปาล์มทุกๆ ชนิด
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว
-รักษาปาล์มกระเทยได้ผล 100 %

หมออ้อย
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันแมลงและโรคที่เกิดขึ้นกับอ้อยได้ผล 100%
-สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ 25-30 ตัน ต่อ 1 ไร่

หมอมันสำปะหลัง
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันโรคเอสในมันและป้องกันเพลี้ยทุกๆ ชนิด
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว
-มันอายุ 5 เดือน ขุดขายได้

หมอผลไม้
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันแมลงและรักษาอาการโคนเหลืองใบเน่าป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด
-สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติ ทำให้ผลไม้มีรสชาติดีเยี่ยม

หมอพืชผัก-พืชไร่
-ใช้รักษาดินเน่าเสีย ดินเสื่อมโทรม
-ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อโรคทุกๆ ชนิด ได้ดีเยี่ยมและป้องกันโรคเน่าทุกๆ ชนิด
-สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 19:38 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: reseller hosting packages movie stars Valid XHTML and CSS.