งานบริการต่างๆดังนี้
1.บริการตรวจวัดค่า ความเป็นกรด-ด่าง(pH)2.บริการตรวจวัดการนำไฟฟ้า (EC)
3.บริการตรวจวัดความชื้น (Moisture content)4.บริการตรวจวัด อินทรีย์วัตถุ(Organic matter)
5.บริการตรวจวัด ไนโตรเจน (Total N)6.บริการตรวจวัด ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Tatal P)
7.บริการตรวจวัด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avaliable P)8.บริการตรวจวัด โพแทสเซี่ยมทั้งหมด (Total K)
9.บริการตรวจวัด โปรแตสเซียมที่ละลายน้ำได้ (Water soluble K2o)10.บริการตรวจวัด แคลเซียมออกไซด์ (Cao)
11.บริการตรวจวัดแมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)12.บริการตรวจวัด กำมะถัน (S)
13.บริการตรวจวัด เหล็กทั้งหมด (Total Fe)14.บริการตรวจวัด โบรอนทั้งหมด (Total B)
15.บริการตรวจวัด ฮิวมิก (Humic)16.บริการตรวจวัด โซเดียม (Na)
17.บริการวิเคราะห์โปรตีน (Protein) และ (TVB-N) ความสดในตัวอย่างปลาป่นและอื่นๆ 
 
จำหน่าย
1.ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์หาค่า pH
2.ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักและรองในดิน
“เกษตรกรจะไม่ผิดหวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือฯบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด เพราะเรามีแลปมาตรฐานคอยตรวจสอบ ทำให้รู้ว่า ดินขาดธาตุอาหารอะไร จะต้องเสริมแร่ธาตุตัวไหน ดินถึงไม่เสีย รู้ว่าพืชแต่ละชนิด ต้องการธาตุอาหารตัวไหนถึงเพิ่มผลผลิตได้ และทำให้พืชผักผลไม้ รสชาติดี”

สนใจเข้ารับบริการ  สอบถามข้อมูลค่าบริการต่างๆ  หรือ หาซื้อชุดทดสอบต่างๆได้ที่

โทร.088-7922141
Email:Ferlab@fooktiengroup.co.th