87 
4.1.โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นแม่แบบ
          โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เช่น มียาง มีปาล์ม มีไม้เนื้อแข็งที่มีมูลค่า ปลูกอยู่ร่วมกัน มีการนำสมุนไพรมากคุณค่ามาขยายพันธุ์ด้วย โครงการนี้กำลังทดลองในเนื้อที่ 156 ไร่ ที่จังหวัดแพร่ หากสำเร็จจะใช้ระบบนี้ปลูกป่าบนเขาหัวโล้น ซึ่งจังหวัดน่านมีเขาหัวโล้นหลายล้านไร่ และทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 20 ล้านไร่ ซึ่งมีแม่แบบอยู่ในซีดีว่ายางอยู่กับป่าแต่มีผลผลิตดีมาก
910 
4.2. โครงการปลูกปาล์มน้ำมันในบ่อกุ้งร้าง
          มี ม.แม่โจ้ จังหวัดชุมพรทำเป็นแม่แบบอยู่และได้ผลเกินคาด จะทำแม่แบบเป็นซีดี (กำลังดำเนินการ) ให้ผู้ที่ทำธุรกิจกุ้งแล้วขาดทุน เมื่อขาดทุนก็ไม่รู้จะเอาบ่อกุ้งไปทำอะไรบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกปาล์ม โดยให้ยืมพันธุ์ไปปลูกก่อน เมื่อได้ผลผลิตค่อยนำเงินมาจ่าย
1112 
4.3.โครงการปลูกพืชยืนต้น ปาล์ม ยาง รอบหัวไร่ปลายนาและรอบๆบ้าน
          ยาง 1 ต้น กรีดได้ 4 ลิตร ต่อ 1 วัน โดยให้ปลูกคนละ 10 ต้น ปลูกยาง 10 ต้น เหมือนมียาง 10 ไร่ ปาล์ม 1 ต้นมีรายได้เดือนละ 300 บาท ให้ปลูกคนละ 20 ต้น โดยทางโครงการให้ยืมสายพันธุ์ต้นปาล์ม ต้นยาง เมื่อได้ผลผลิตค่อยนำค่าพันธุ์มาจ่ายคืน เพื่อจะได้นำพันธุ์ไปช่วยครอบครัวอื่น ๆ ต่อไป
1314 
4.4.โครงการปลูกไผ่ลูกโซ่
          ใช้พื้นที่ปลูกรอบ ๆ บ้าน ประมาณ 1 ไร่ โดยใช้วิธีแจกพันธุ์ไผ่รวกครอบครัวละ 200 ต้น ทำไมถึงเรียกว่าปลูกไผ่รวกระบบลูกโซ่ เพราะคนที่ได้รับแจกจะต้องคืนพันธุ์ เพื่อจะได้นำพันธุ์ไปแจกให้กับคนที่เขาต้องการต่อไป โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรรับไป 200 หน่อภายใน 5 ปี จะต้องคืน 1,000 หน่อ และคนที่รับ 1,000 หน่อ ก็จะต้องคืนเป็น 5,000 หน่อ จึงเรียกว่า “ไผ่ลูกโซ่”