1718
3.1.ส่งเสริมให้เกษตรปลูกข้าวหอม ทับทิมสยามเพื่อการส่งออก โดยมีแม่แบบที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นอำเภอที่เกษตรกรยากจนที่สุด

        สร้างเงิน คือ การนำเงินไปลงทุน โดยลงทุนให้ก่อน
        สร้างงาน คือ เมื่อมีการสร้างเงิน ก็จะก่อให้เกิดการสร้างงานเกิดขึ้น

        สรุป คือ สร้างเงิน คือ การนำเงินไปลงทุน เช่น ซื้อรถไถ รถเกี่ยวข้าว ให้ยืมปุ๋ยแต่ให้พันธุ์ข้าวฟรีทำให้เกษตรกรมีอาชีพ และมีงานทำ เมื่อมีเงินไปลงทุน การสร้างงานก็จะเกิดขึ้น โครงการสร้างเงิน สร้างงาน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรชาวนาอำเภอกระแสสินธุ์อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารปลอดสารพิษ

  มันสำปะหลังพันธุ์ฟ้าประทาน 1 และ พันธุ์ฟ้าประทาน 2
3.2.โครงการ มันสำปะหลังฟ้าประทาน ฟุกเทียนซื้อไม่อั้น     สั่งซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลังได้ที่นี่
  3.3.โครงการปลูกไผ่ พืชพลังงานทดแทนแห่งอนาคต  ผลิตน้ำส้มควันไม้  ยาฆ่าญ้าและถ่านพร้อมซินแก๊ส ให้ 1 ลำได้แก๊ส 1 ถัง  ใช้หุงต้มและใช้ในรถยนต์ได้
บริษัท ฟุกเทียนนำไผ่มาเผาถ่านและนำถ่านที่เผาเสร็จ 1 กิโลกรัม ใส่รถไถนา รถยนต์ทุกๆ ชนิด ใช้เป็นแก๊ซหุงต้ม ถ่านที่เผาได้ 1  กิโลกรัม ใช้ได้  1  ชั่วโมง  เป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกร  และไผ่ยังสามารถนำมาผลิตน้ำมันเบนซิน และ ไบโอดีเซลได้อีกด้วย  สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ติดต่อได้ที่  โทร. 074-357727-30    ภาคใต้ ต่อ 54 , ภาคอีสาน ต่อ 51 / ภาคกลาง,ภาคตะวันออก ต่อ 55
 
ท่านสามารถรับชม วีดีโอการเผาถ่านด้วยเครื่องเผาถ่านแบบสุญญากาศได้ที่นี่       ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตรคลิกที่นี้
  ใช้ยางพาราปูพื้นอ่างเก็บน้ำ
3.4.นำยางมาปูพื้นเก็บน้ำ ไว้ใช้หน้าแล้ง
  
3.5.เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ กิโลกรัมละ 1,500  บาท
 
3.6.รถระสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก
 
3.7.เครื่องกรองน้ำ ทุก ๆ ระบบ ชมได้ฟรี     เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำได้ที่นี้
 
3.8.ปุ๋ยครบวงจรทุก ๆ ชนิด พร้อมตำราเพิ่มผลผลิต   เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่นี้
  
3.9.ตรวจเช็คดินฟรี
  
 3.10.เครื่องคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษ
  
 3.11.โครงการเลี้ยงไส้เดือน
 
3.12.ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์   และ อิ่น ๆ   สนใจสั่งซื้อแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ได้ที่นี่


ท่านสามารถเยี่ยมชมโครงการสร้างเงิน สร้างงาน ได้ที่ ตลาดฟุกเทียน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามรายละเอียด โทร.074-357727-30
เว็บไซต์   http://www.fooktiengroup.co.th