วิธีการใช้ปุ๋ย กรดซิลิคอนที่ผลิตโดยบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด

วิธีการใช้ปุ๋ย กรดซิลิคอนที่ผลิตโดยบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ต้องมีการวัดค่า พี-เอช ในดิน พี-เอช ต่ำกว่า 4 ให้ใช้กรดซิลิคอนเม็ดปรับปรุงดิน ไร่ละ 50 กก.จากนั้นค่อยใช้กรดซิลิคอนชนิดเม็ด 50% + ปุ๋ยเคมี 50% เมื่อผสมเสร็จค่อยนำไปใช้ โดยใช้เท่ากับที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี จะทำให้ประหยัดปุ๋ยเคมี พี-เอช 4.5-6.5 ให้ใช้ปุ๋ยกลุ่มหมอแทน พี-เอช สูงกว่า 6.5 ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสูง สูตร 120% เช่น  1. 15-15-15  2. 25-7-7  3.หากเป็นนาข้าวใช้ 16-20-0 ถ้าเป็นยางที่ตัดแล้วควรใช้ 20-8-20 หรือ 15-7-18 เป็นต้น ห้ามฝังกลบ วิธีใช้ปุ๋ยทุก ๆ สูตรให้ถูกต้อง  และได้ผล 100%  มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้ 1.วิธีใช้ในพืชยืนต้น เช่น ยาง ปาล์ม กาแฟ…

อ่านต่อ...

ศูนย์การเรียนรู้

  1. ตำราเพิ่มผลผลิตพืช 2. กำเนิดโลก 3. ต้นเหตุของความยากจน 4. วิธีแก้ไขความยากจน 5. บทบาทของจุลินทรีย์ที่มีต่อพืช 6. บทบาทของธาตุอาหาร 7. โทษมหันต์ของปูน 8. ต้นเหตุของดินเน่าเสีย 9. pH คืออะไร 10. จุลินทรีย์และโรคพืช 11. กรดซิลิคอนคืออะไร 12. วิธีแก้ไขเศรษฐกิจไทย 13 วิธีการใช้ปุ๋ย กรดซิลิคอน 14 ประเทศที่สมบูรณ์จะต้องมี 4 ดี  

อ่านต่อ...