บริษัท ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแทนท์

lab analysis of water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการมีดังต่อไปนี้

บริการ วิเคราะห์น้ำเสีย

1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8 ซัลไฟด์ (Sulfide)
2 สารแขวนลอย (SS) 9 ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
3 สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) 10 การนำไฟฟ้า (Conductivity)
4 ไนโตรเจน (TKN) 11 Total coliform count (TCC)
5 ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) 12 Total fecal coliform count (TFC)
6 ออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) 13 Escherichia coli (E.coli)
7 ไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease)    

บริการ วิเคราะห์น้ำดื่ม,น้ำประปา,น้ำบาดาล

1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8 ไนเตรต (NO3-)
2 สี (Color) 9 เหล็ก (Fe)
3 สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) 10 ตะกั่ว (Pb)
4 ความขุ่น (Turbidity) 11 สารหนู (As)
5 ความกระด้าง (Hardness) 12 Total coliform count (TCC)
6 ซัลเฟต   (SO4 2-) 13 Total fecal coliform count (TFC)
7 คลอไรด์ (Cl-) 14 Escherichia coli (E.coli)
จำหน่าย
     ชุดทดสอบคุณภาพน้ำและดิน
     -ชุดทดสอบ pH
     -ชุดทดสอบ Alkalinity
     -ชุดทดสอบ เหล็ก แอมโมเนียไนไตรท์ ไนเตรด
     -จุลินทรีย์และสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

 สนใจสอบถามข้อมูล หรือเข้ารับบริการได้ที่
 บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1292 ถ.กาจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.074-356290 โทรสาร 074-225308
อีเมล์:waterlab@fooktiengroup.co.th